MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİMİ MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ZABITA AMİRLİĞİ

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ