HALKIMIZA DUYURULUR!

Trabzon İl bütününde yapılan planlama çalışmaları kapsamında Trabzon Büyükşehir Belediye meclisince 11.03.2020 tarih ve 555 sayılı kararı onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına yönelik itirazlar Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisince değerlendirilerek 15.05.2020-13.06.2020 Tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

2. kez askıya çıkarılan plana yönelik itirazlar Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2020 tarihinde değerlendirilerek düzenlenen kısımlara ilişkin 24.07.2020 – 22.08.2020 tarihleri arasında belediyemiz ilan panosunda ve Büyükşehir Belediye İlan panosunda asılmak üzere ilana çıkarılmıştır.

 İlçemiz halkına ilanen duyurulur.