Kamu Kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23 ve 24. Maddelerinin uygulanmasına dair tebliğ sınav kurulu teşkili başlıklı 38. Madde kapsamında 33. Madde kapsamında tespit komisyonunun belirlediği hak sahibi işçilerin mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin oluşturulan sınav Komisyonu 14. 03. 2018 Çarşamba günü saat 09:00 da Belediye Başkanı makam odasında sınav Komisyon Başkanı Belediye Başkanı Refik Kurukız ın başkanlığında üyeler Başkan Yardımcısı Faruk Beldüz, insan kaynakları ve Eğitim Müdürü Mustafa Yanık, ilçe Yazı İşleri müdür vekili Ali Selçuk, ve belediye yazı işleri müdürü Kemalettin Usta nın katılımıyla toplandı.

Yapılan mülakat sözlü sınav sonucunda başarılı başarısız durum listesi aşağıda çıkarılmıştır.