SINAV KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI

  Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Tebliğin Sınav Kurulu teşkili başlıklı 38. Madde kapsamında 33. Madde kapsamında tespit komisyonunun belirlediği hak sahibi işçilerin Mahalli İdare Şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin oluşturulan sınav komisyonu 12.03.2018 pazartesi günü saat 09.00 da Belediye Başkanı makam odasında Sınav Komisyon Başkanı Belediye Başkanı Refik KURUKIZ ‘ın başkanlığında üyeler Başkan Yardımcısı Faruk BELDÜZ, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Mustafa YANIK, İlçe Yazı İşleri Müdür Vekili Ali SELÇUK ve Belediye Yazı İşleri Müdürü Kemalettin USTA ‘nın katılımıyla toplandı.

 

Yapılan görüşmeler neticesinde;

 

Belediyemize müracaat eden ve Tespit Komisyonunca kabul edilip hak sahibi olan işçilerin sınavlarının  yapılması ve sonuçlarının değerlendirilmesi için 14.03.2018 Çarşamba günü saat 09.00 da Belediye Başkanlığı Makam odasında 1 adeti büro işçisi, 2 adet operatör, 4 adet şoför ve 2 adet temizlik işçilerine tek aşamalı mülakat (Sözlü) sınav yapılmasına sınavların sorularının branşlarına göre sorularak  değerlendirme yapılmasına oy birliği ile karar verildi.