ŞALPAZARI BELEDİYESİ HER YÖNÜYLE AĞASAR İNSANI FOTOĞRAF YARIŞMASI


25.10.2022 09:19:20     697
ŞALPAZARI BELEDİYESİ HER YÖNÜYLE AĞASAR İNSANI FOTOĞRAF YARIŞMASI

ŞALPAZARI BELEDİYESİ

FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 1. KONU

1.1 Her Yönüyle Ağasar İnsanı

 1. AMAÇ

2.1 Yarışmanın amacı Trabzon’un Şalpazarı İlçesi’nin engebeli ve yeri geldiğinde zorlu doğa koşullarına hiç yılmadan, usanmadan göğüs geren yöre kadın ve erkeklerin, hayat mücadelesini resmetmektir ve ilçenin ulusal mecrada daha çok tanınılırlığını sağlamatır.

 1. YARIŞMA ORGANİZASYONU

3.1 Yarışma Trabzon Şalpazarı Belediyesi tarafından organize edilerek yürütülmektedir.

 1. YARIŞMANIN TÜRÜ

4.1 Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olmak üzere tek kategorilidir. Ödüller bu tek kategori üzerinden değerlendirme yapılarak verilecektir. Siyah- beyaz fotoğraflar renkli fotoğraflarla aynı katagoride değerlendirilecektir.

 1. KATILMA KOŞULLARI

5.1 Yarışma herkese açıktır.

5.2 Yarışmaya katılım ücretsizdir.

5.3 Her katılımcı en fazla 4 (dört) adet fotoğraf ile  yarışmaya katılabilir.

5.4 Daha önce herhangi bir yarışmada ödül almış fotoğraflar yarışmaya katılamaz.

5.5 Fotoğrafın sergilenmiş veya yarışma dışında yayınlanmış olduğu tespit edildiği anda katılımcı kural ihlali yaptığı gerekçesiyle yarışma dışı kalır.

5.6 Fotoğraflarda makul ölçülerde renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler yapılabilir. Fotoğrafın özünü değiştiren uygulamalar ve/veya kolaj kabul edilmeyecektir. İstenen ölçülere uymak şartı ile yeni kadrajlama yapılabilir. Bu konuda jürinin kanaati esastır. Gerek duyulduğunda fotoğra?arın ham halleri yarışmacıdan talep edilir. Katılım şartlarına uymayan fotoğra?arın sahipleri hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

5.7 Fotoğraf üzerinde tarih, isim, logo vb. gibi işaretler bulunmamalıdır. Kenar boşluğu ve paspartu olmamalıdır.

5.8 Yarışmaya katılacak sayısal fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 300 dpi çözünürlükte, 10-12 sıkıştırma ile kaydedilecektir. Yüklenecek fotoğraflar 2Mb’tan küçük olmamalıdır.

5.9 Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğraf(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder.

5.10 Yarışmacı yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan; ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

5.11 Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi uyarınca yaptırımlar uygulanır. Ödül iptal edilir. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

5.12 Fotoğraflar  basinyayin@salpazari.bel.tr adresine online olarak yüklenerek gönderilecektir. Son başvuru tarihi 31.12.2022

5.13 Yarışmada ödül alan eserler  www.salpazari.bel.tr web sitesinde yayınlanacaktır.

5.14 Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden silinecektir.

5.15 Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda Seçici Kurul kararları geçerlidir.

5.16 Yarışmada ödül alan veya sergilenmeye değer fotoğrafların ham halleri CD/DVD veya internet yoluyla teslim edilecek veya kargo ile gönderilecektir.

 1. TELİF (KULLANIM) HAKLARI

6.1 Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanununun 21. Maddesinde tanımlanan işleme, 22. Maddesinde tanımlanan çoğaltma 23. Maddesinde tanımlanan yayma, 24. Maddesinde tanımlanan temsil ve 25. Maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Şalpazarı Belediyesi’ne ait olacaktır. Şalpazarı Belediyesi, bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak Türkiye içinde veya dışında her türlü ortam ve her türlü meteryal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek, kullandırabilecektir. (Fotoğraf ile kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır.) Yarışmada ödül veya sergileme alamayan diğer fotoğraflar yarışmanın bitiminden sonraki otuz gün içinde sistemden silinir.

6.2 Şalpazarı Belediyesi, bu eserleri web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir. Öte yandan eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması nedeniyle Şalpazarı Belediyesi’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul etmektedir.

6.3 Ödül ve sergileme alan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren yer ve muhteva sınırı olmadan Şalpazarı Belediyesi’nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.

6.4 Planlanan yarışma sergisi için ödül ve sergileme alan fotoğraflar tarafımızdan bastırılacak olup katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Fotoğraflar bastırılıp sergilendikten sonra belediyenin arşivine kalacaktır.

6.5 Katılımcı bu şartlarla ve özellikle de 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanunu kaynaklı olası taleplerle ilgili kurumumuzdan hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını, fikri mülkiyet hakkına ilişkin olarak her nevi talep ve dava haklarından gayri kabili rücu feragat etmiş sayıldığını kabul ve beyan etmektedir.

6.6 Yarışmaya eser gönderenler eserlerin kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Şalpazarı Belediyesi katılımcıların fotoğrafları ile ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

6.7 Yarışma sonuçları (Ödül ve sergileme alan fotoğraflar) www.salpazari.bel.tr web sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

6.8 Eser sahibi eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti etmektedir.

6.9 Ödül ve sergileme alan fotoğrafların özgün hali (Raw veya jpeg) eser sahipleri tarafından CD/DVD veya İnternet üzerinden Şalpazarı Belediyesi’ne teslim edilecektir.

6.10 Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

6.11 Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına yapılacak ödül töreninden sonra Şalpazarı Belediyesi tarafından yatırılacaktır.

6.12 Yarışmaya katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.

 

 1. FOTOĞRAFLARIN İSİMLENDİRİLMESİ

7.1 Fotoğraf dosyası isimlendirmesinde Ç, Ğ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

7.2 Bölüm tanımlaması yapan karakter ve ülke kodu dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

7.3 Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.

7.4 Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır. (Türkiye için “TR”)

7.5 Eser sahibinin ismi maksimum 7 karakter olacak biçimde yazılmalıdır. Örneğin

“Ali Veli Yılmaz” isimli katılımcı için aveliy veya aveli veya avyil gibi.

7.6 Sonraki karakter, bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital için “D”).

7.7 Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

7.8 Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin Ali Veli Yılmaz’ın Trazon’da çektiği 1 no’lu “Vadi” adlı fotoğrafı için isimlendirme “TRaveliyD1_vadi” veya “orman” adlı 2 no’lu fotoğrafı için “TRaveliyD2_orman” gibi olmalıdır.

 

 1. FOTOĞRAF GÖNDERİLMESİ

8.1 Yarışmaya katılacak dijital fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 300 dpi çözünürlükte, 10-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenarı en az 2400 piksel, boyutunda kaydedilmelidir.

8.2 Gönderilecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek seferde gönderilmelidir.

8.3 Fotoğraflar online olarak basinyayin@salpazari.bel.tr adresine yüklenerek yollanmalıdır.

8.4 Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul edilmeyecektir.

8.5 İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde basinyayin@salpazari.bel.tr adresine mail atarak ya da belediyenin 0462 8912018 numaralı telefondan iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

 1. 2020 YILI YARIŞMA TAKVİMİ

9.1 Başvuru Bitiş Tarihi : 31.12.2022

9.2 Seçici Kurulun Toplanma Tarihi: 08.02.2023

9.3 Ödül Töreni : Sonuç bildirimi ile birlikte açıklanacaktır.

 1. ÖDÜLLER

10.1 Dereceye Girenler

Birinciye 5.000 TL

İkinciye 3.000 TL

Üçüncüye 2.000 TL

10.2 Mmansiyon ödülü 1000 TL

 1. Yarımaya başvuran yarışmacılar fotoğraflarını basinyayin@salpazari.bel.tr adersine gönderebilir.
 2. SOSYAL MEDYA HESAPLARININ TAKİBİ

12.1 Yarışmaya başvuran yarışmacılar yarışma hakkındaki bilgilendirmeleri belediyenin sosyal medya hesaplarından takip edebilirler.

Web adresi/www.salpazari.bel.tr

Instagram.com/Şalpazarı belediyesi

Facebook.com/şalpazarı Belediyesi

Twitter.com/@salpazaribel

 1. Sergi ve ödül töreninin tarihi ve yeri sonuç bildirimi ile birlikte açıklanacaktır. Konuyla ilgili bilgilendirme katılımcılara mail yoluyla yapılacaktır.
 1. Bu şartname 14 maddeden ibaret olup yarışmaya başvuru yapan kişiler tarafından kabul edilmiş sayılır.

İletişim

 • Turalıuşağı Mahallesi, 61670 Şalpazarı/Trabzon, Türkiye
 • +(90) 462 891 2018
 • +(90) 462 891 3535
 • belediye@salpazari.bel.tr
Refik KURUKIZ
Şalpazarı Belediye Başkanı