Birim Amirlerimiz


Kemalettin USTA
Yazı İşleri Müdürü
Yayla EVREN
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
Mustafa YANIK
Temizlik İşleri Müdürü
Ferhat SAĞLAM
Zabıta Amiri
Muhammet ATALAR
Mali Hizmetler Müdürü
Fatih KANDİL
Satın Alma Memuru - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü V.
Fazlı DEMİRTÜRK
Fen İşleri Müdürü
 
İlker DEMİR
İmar ve Şehircilik Müdürü

10.05.2022 11:55:40     2287

İletişim

  • Turalıuşağı Mahallesi, 61670 Şalpazarı/Trabzon, Türkiye
  • +(90) 462 891 2018
  • +(90) 462 891 3535
  • belediye@salpazari.bel.tr
Refik KURUKIZ
Şalpazarı Belediye Başkanı