ASKI İLANI


02.06.2023 10:49:42     952
ASKI İLANI

Şalpazarı İlçesi,Kireç Mahallesi 412 Ada 6 Numaralı Parsele İlişkin Sosyal Tesis Alanı Amaçlı 1/1000 Ölçekli uygulama İmar Planı Değişikliği Şalpazarı Belediye Meclisinin 04,04,2023 Tarih ve 19 Sayılı kararıyla onaylanmıştır.Trabzon Büyükşehir Meclisinin 10,05,2023 Tarih ve 418 Sayılı kararı ile uygun görülmüş olup 3194 sayılı İmar Kanununun 8(8)Maddesi Gereğince 02,06,2023 İle 03,07,2023 Tarihleri arasında belirtilen günlerde dahil olmak üzere askı ilanına çıkarılmıştır.

 

İletişim

  • Turalıuşağı Mahallesi, 61670 Şalpazarı/Trabzon, Türkiye
  • +(90) 462 891 2018
  • +(90) 462 891 3535
  • belediye@salpazari.bel.tr
Refik KURUKIZ
Şalpazarı Belediye Başkanı